Laden…

Bespaar met BEB

Betaalt u teveel voor uw eigen bijdrage? Doe de scan.
Bespaar Scan

Advies Toekomst

Tips: zo daalt uw eigen bijdrage en bespaart u wellicht nog meer

Komt uit de Bespaar Scan te weinig of geen besparing voor u? Dan hebben we tips voor u om straks wel te besparen op uw eigen bijdrage, de erfbelasting en de schenkbelasting. Hoe lager uw vermogen, hoe lager de eigen bijdrage. Handig om te weten…

Contante schenking
Heeft u vermogen dat u kunt missen? Dan is het verstandig jaarlijks schenkingen en giften te doen. Zo bespaart u eenvoudig op de eigen bijdrage. Bovendien scheelt dit later erfbelasting. U kunt daarbij optimaal gebruikmaken van de jaarlijks vrijgestelde bedragen voor de schenkbelasting, zodat u ook geen schenkbelasting hoeft te betalen. Wist u bijvoorbeeld dat u jaarlijks belastingvrij zo’n 5.000 euro aan uw kinderen en 2.000 euro aan kleinkinderen of andere personen kunt schenken? U kunt voor schenkingen aan uw kinderen (18 tot 40 jaar) ook eenmalig een verhoogde vrijstelling van circa 25.000 euro benutten. Daarnaast kunt u aan iemand tussen de 18 en 40 jaar circa 100.000 euro belastingvrij schenken voor een eigen woning.

Papieren schenking
Heeft u of uw partner vermogen dat nog niet kan worden gemist of nog niet vrij beschikbaar is (bijvoorbeeld omdat het in onroerende zaken zit)? Dan kan een papieren schenking een goede oplossing zijn. Dit is geen schenking in contanten, maar een notariële akte waarin u of uw partner erkent een bedrag schuldig te zijn aan bijvoorbeeld uw kinderen. De vordering wordt pas opeisbaar na uw overlijden. Dan komt deze schenking in mindering op de nalatenschap. Uw kinderen betalen hierdoor straks minder erfbelasting en omdat de belastingdienst de schenking beschouwt als een schuld, daalt uw vermogen. En dus daarmee uw eigen bijdrage.

Het testament opmaken of wijzigen
Komt u of uw partner te overlijden? Dan erven uw erfgenamen van u. Regelt u niets, dan geldt de wettelijke verdeling dat de langstlevende echtgenoot en de kinderen voor gelijke delen erven. Echter, de langstlevende verkrijgt al het vermogen in eigendom. De kinderen krijgen dan een vordering ter grootte van hun erfdeel. Het vermogen van de langstlevende gaat hierdoor omhoog met het deel dat eigenlijk voor de kinderen is gereserveerd. Hierdoor kan de eigen bijdrage voor de zorg toenemen. In een testament kunt u eventueel de wettelijke verdeling uitsluiten om dit te voorkomen. Er zijn voor u mogelijk nog meer gunstige bepalingen om in uw testament op te laten nemen. Laat u dus goed adviseren!